Podstawy prawne

Podstawy prawneZalecić wizytę w pracowni psychologicznej może również lekarz medycyny pracy, jeżeli ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do sprawności psychotechnicznej kierowcy.

Okres ważności badań psychotechnicznych wykonanych przez kierowców (Dz.U. nr 235 poz. 1701)

Kierowcy do 60 roku życia muszą zgłaszać się na badania lekarskie i psychologiczne co 5 lat, kierowcy powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy. O badaniach musi pamiętać również przedsiębiorca który osobiście wykonuje przewozy na potrzeby własne oraz zatrudniony u niego kierowca.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą (Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 Prawo o ruchu drogowym), obowiązkowym badaniom podlegają:
  1. Kierowcy zawodowi.
  2. Kandydaci na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.
  3. Osoby które utraciły prawo jazdy w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych.
  4. Osoby które utraciły prawo jazdy prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  5. Kierowcy, którzy spowodowali wypadek, w wyniku którego ucierpieli ludzie.
Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

mgr Marta Kundera
ul. Winnicka 24 lok. 1
25-335 Kielce
e-mail:marta.kundera@gmail.com
Kontakt telefoniczny:

tel. 606 140 651